Emotional Freedom Techniques (EFT)

Wat is EFT?

EFT is zowel een effectieve therapievorm als een zelfhulptechniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van het samenspel tussen lichaam en geest. Meerdere van deze therapievormen zijn samengebracht in de Energie Psychologie, die zich richt op de wederzijdse beïnvloeding van lichaam en geest. 

Uitgangspunt bij EFT

Emoties zijn het gevolg van verstoringen in ons energiesysteem (meridianen), waardoor de lichaamsenergie niet meer vrij kan stromen. Meer of minder sterke, of zich herhalende emotionele ervaringen, worden opgeslagen in ons energiesysteem. Dit verklaart dat bewuste en onbewuste herinneringen aan ervaringen kunnen leiden tot een scala aan reacties, waaronder spanningen, negatieve gedachten, angsten, fobieën gewrichtspijnen en vele andere psychische en lichamelijke klachten. Het gebruik van EFT leidt bij een zeer groot deel van deze klachten tot sterke vermindering en/of herstel van de klacht.

De EFT procedure

EFT bestaat uit een serie klopbewegingen op verschillende meridianen, die je zelf op je lichaam uitvoert. Tevens zeg je wat je voelt. Tussendoor wordt steeds met een eenvoudige test gemeten of de intensiteit van het gevoel gedaald dan wel verdwenen is. Of het nu gaat om angst, boosheid, schuld, verdriet, eenzaamheid, lichamelijke pijn of een trauma, de procedure blijft vrijwel gelijk. Voor trauma verwerking zijn speciale technieken. Het maakt niet uit hoe sterk de emotie is, of hoe lang geleden de emotionele gebeurtenis heeft plaats gevonden. Door het gebruik van de EFT procedure wordt de herinnering ontdaan van zijn emotionele lading zoals die opgeslagen was in het energiesysteem. De herinnering blijft, maar zal niet meer de emotie teweeg brengen, aldus ontstaat emotionele vrijheid.

Toepassingsgebieden

  • Lichamelijke problemen/pijnen
  • Angsten en fobieën
  • Rouwverwerking
  • Stress/ burnout
  • Emotionele problemen
  • Traumaverwerking
  • Depressie
  • Verslaving

 

Ontwikkeling van EFT

De bakermat van EFT ligt ver voor onze jaartelling bij de Chinezen. Zij hebben het energetisch netwerk van onze energiehuishouding in kaart gebracht en de samenhang aangetoond tussen dit netwerk, ziekten en stemmingen. Dit is nauwkeurig vastgelegd in wat wij kennen als acupunctuur. Dit energetisch netwerk dat door ons lichaam loopt bestaat uit 12 hoofdlijnen (meridianen), die ieder hun eigen werking en invloed hebben.

Door intensief onderzoek ontwikkelde Dr. Roger Callahan, een uit de VS afkomstig psycholoog, rond 1980 een therapie gebaseerd op het bekloppen van deze meridianen. Hij noemde deze therapie ‘Thought Field Therapy’ (TFT).

Vanuit de ervaren waarde en de gedachte dat het vrij ingewikkelde en technische TFT voor een groter publiek bereikbaar zou moeten zijn, is Gary Graig op zoek gegaan naar vereenvoudiging van de TFT techniek. Hij kwam tot een, voor professionals en leken, toegankelijker en eenvoudiger toepasbare vorm. ‘Emotional Freedom Technique’ (EFT)

 

In Nederland is er in het kader van de opleiding Hypnotherapie in 1998 voor het eerst een EFT workshop gepresenteerd.