Persoonlijke begeleiding

In mijn begeleiding ligt de focus op het terugbrengen van de mens naar zichzelf, naar zijn innerlijke kracht en waarde. Ik beheers technieken om problemen direct aan te pakken en te helpen oplossen. Alhoewel heel waardevol en een welkome ondersteuning van een proces,  is dat slechts één kant van de begeleiding. De andere kant is dat ik je desgewenst zal helpen een diepere laag in jezelf aan te spreken, waardoor je  niet alleen inzicht krijgt in je dagelijks functioneren, maar ook op gevoelsniveau ervaart wat je tegenhoudt om gelukkig te zijn.

 

De weg die wij samen bewandelen gaat van zelfbewustzijn naar het aannemen van jezelf en  de omstandigheden waarin je je bevindt, om zo uit te komen bij  je innerlijk zelf en te leren vertrouwen op je eigen waarde. 

 

Waar nodig zal ik hypnotherapie, EFT en andere methoden inzetten. Uiteindelijk is het echter niet de methode die je weer heel maakt, maar het contact met jezelf vanaf de oppervlakte ( je persoonlijkheid ) tot in de diepte ( je wezen, je kern ) dat helend doorwerkt en de relatie met jezelf en anderen herstelt.

Openheid en vertrouwen

Begeleiding begint voor mij met openheid en vertrouwen. Open zijn houdt in dat ik zowel ontvankelijk ben voor wat je mij vertelt, als voor wat ik voel dat er onderliggend speelt. Daarbij luister ik zonder vooringenomen ideeën en gedachten over waar het gesprek naar toe moet of zal gaan. Vertrouwen betekent voor mij ook dat ieder zich vrij voelt te zeggen wat hij/zij wil en dat alles wat gezegd wordt binnenskamers blijft.

 

Aantal sessies

Persoonlijke begeleiding kan zo kort en zo lang duren als je maar wenst.

Over het algemeen ga ik in eerste instantie uit van 4 sessies voor een enkelvoudig probleem, waarin ik je ook zelfhypnose wil aanleren om dat wat tijdens de sessie ingezien is te bekrachtigen.

 

De kosten hiervoor zijn €65, - per uur en een sessie duurt doorgaans 1 à 1,5 uur.