Persoonlijke begeleiding

In mijn begeleiding ligt de focus op het terugbrengen van de mens naar zichzelf, naar zijn innerlijke kracht en waarde. Ik beheers technieken om problemen direct aan te pakken en te helpen oplossen. Alhoewel heel waardevol en een welkome ondersteuning van een proces,  is dat slechts één kant van de begeleiding. De andere kant is dat ik je desgewenst zal helpen een diepere laag in jezelf aan te spreken, waardoor je zowel inzicht verkrijgt in je dagelijks functioneren, als in wie je werkelijk bent en waar je echt naar verlangt. 

 

De weg die wij samen bewandelen gaat van zelfbewustzijn naar zelfacceptatie, door naar zelfvertrouwen en zelfexpressie. Als je iets werkelijk ingezien en ervaren hebt, ga je er vanzelf naar handelen.

Waar nodig zal ik methoden als hypnotherapie inzetten. Uiteindelijk is het echter niet de methode die je geneest (heel maakt), maar het aannemen van jezelf en het herstellen van de relatie met jezelf, 

Openheid en vertrouwen

Begeleiding begint voor mij met openheid en vertrouwen. Open zijn houdt in dat ik zowel ontvankelijk ben voor wat mijn cliënt zegt als voor wat er onderliggend aan de hand is. Daarbij luister ik zonder vooringenomen ideeën en gedachten over waar het gesprek naar toe moet of zal gaan. Vertrouwen betekent voor mij ook dat ieder zich vrij voelt te zeggen wat hij/zij wil en dat alles wat gezegd wordt binnenskamers blijft.

 

Aantal sessies

Persoonlijke begeleiding kan zo lang en zo kort duren als je maar wenst.

Over het algemeen ga ik in eerste instantie uit van 4 sessies, waarin ik je ook een eenvoudige wijze van zelfhypnose wil aanleren om dat wat tijdens de sessie ingezien is te bekrachtigen.

 

De kosten hiervoor zijn €60, - per uur en een sessie duurt doorgaans 1 à 1,5 uur.