Programma Opleiding Hypnotherapeut niveau 1

1. Wat is Hypnose

geschiedenis - feiten en fabels – toepassingen - ethiek  

 

2. Hypnose toepassen

inductie procedures - herkennen van hypnose verschijnselen - over  abreacties

 

3. Suggestibiliteit testen

doel en toepassen

 

4. In trance brengen (trance induceren) en verdiepen

vijf zowel klassieke als moderne inducties

 

5. Hypnotisch taalgebruik/Hypnose en NLP

stem en taalgebruik zijn twee belangrijke ‘tools’ voor een hypnotherapeut

 

6. Zelfhypnose en autosuggestie

aanleren van zelfhypnose – hoe maak je krachtige posthypnotische suggesties  

 

7. Gedragsbepaling/metamodel/hulpvraag

vragen naar gebeurtenis, gedrag, gevoel, gewaarwording en gedachten, met het metamodel leren doorvragen om client en probleem beter te doorgronden 

             

8. Stressmanagement

wat is het - signalen herkennen – stress reductie script – leren ontspannen door spanning te herkennen (biofeedback)

 

9. ‘IK’ versterkende techniek

toegepaste ‘ik’ versterkende suggesties van Dr. J. Hartland

 

10.  Gewoontebeheersing, programma’s voor het stoppen met roken en gewichtsafname

hypnose, zelfhypnose en regressie maken het volgen van het  programma zoveel gemakkelijker en het resultaat blijvend

 

11.  Regressietechniek, toegang tot de herinnering aan lang vergeten gebeurtenissen

op ontspannen manier door je leven bladeren

 

12. Hypnose in de praktijk

sessies indelen

behandelplan maken

verzekering, wetgeving en registratie


Na het doorlopen van Niveau 1 kun je direct met het geleerde aan de slag. De technieken staan op zichzelf én kunnen geintegreerd worden in een bestaande praktijk.

 

Je bent in staat mensen in trance te brengen en deze ontvankelijke bewustzijnstoestand te benutten voor blijvende gedragsverandering en motivatie met gebruik van zelfhypnose en zelfsuggesties. Je leert onze bijzonder effectieve èn veilige vorm van regressietherapie (therapie met het innerlijk bewuste) toe te passen. Je kunt problemen met gewicht en stoppen met roken vanuit verschillende invalshoeken aanpakken (individueel en met groepen). Het volgen van niveau 2 biedt je nog meer interventiemogelijkheden en leert je een pad te lopen dat leidt van het probleem naar de gewenste eindtoestand. Niveau 2 geeft je het certificaat Hypnotherapeut.