Hypnotherapie in de praktijk

De staat van trance of hypnose wordt bij hypnotherapie opgewekt om te motiveren, gedrag te veranderen, om angsten en fobieën terug te brengen naar een normale respons en om pijnen te verminderen of te elimineren. Ook voor het bewust worden en veranderen van onbewuste processen is trance van onschatbare waarde. We kunnen ons gedrag vaak wel rationeel verklaren, maar hebben minder begrip van wat dat gedrag initieert.

 

In trance kun je je weer bewust worden van vergeten gebeurtenissen, die de oorzaak vormen van je gedrag en gevoel. Hypnotherapie blijkt hiervoor vaak een effectievere en zeker snellere weg te zijn dan cognitieve therapie. Door haar zelfsturende karakter sterkt hypnotherapie de cliënt ook in zijn gevoel van eigenwaarde.

Regressie (therapie met het innerlijk bewuste)

Ons gevoelsleven wordt veelal gestuurd door onze onbewuste geest, die gedurende de kinderjaren gebeurtenissen en waarnemingen kritiekloos heeft opgeslagen. Het onbewuste geeft nog steeds signalen af die behoren bij ervaringen uit die tijd. Dit beïnvloedt ons gevoel en gedrag in het heden en zorgt daardoor vaak voor problemen. In trance word je teruggebracht naar de oorspronkelijke ervaring. Daar begint de eigenlijke hypnotherapie en heling. Je kunt de oorspronkelijke ervaring niet veranderen, maar je kunt wel je onbewuste vertellen waar je nu in je leven bent, wat je inmiddels geleerd hebt en wat je verlangen is voor de toekomst. Het onbewuste neemt aan en volgt gegeven suggesties op, precies zoals in de kindertijd. Het is onze trouwste dienaar en hoe duidelijker het zijn opdracht krijgt des te makkelijker volgt het.

De rol van de hypnotherapeut

De hypnotherapeut helpt de cliënt in trance te komen. Wanneer het proces eenmaal loopt, is zij slechts ondersteunend aanwezig. Op geen enkele wijze geeft zij raad of stelt suggestieve vragen. Inzichten en eventuele conclusies komen van de cliënt zelf.